Podporujeme

Úvod Podporujeme

www.seashepherd.org

Sea Shepherd Conservation Society (SSCS) je medzinárodná nezisková organizácia, založená v roku 1977 bývalým členom a jedným zo zakladateľov Greenpeace Paulom Watsonom. Ich poslaním je ukončiť zabíjanie voľne žijúcich morských živočíchov vo svetových oceánoch a ničenie ich prirodzeného prostredia. Ochranou biodiverzity našich citlivo vyvážených oceánskych ekosystémov sa Sea Shepherd snaží zabezpečiť ich prežitie pre budúce generácie.

 

Bolo nám veľkým potešením byť súčasťou HoodLamb tímu pri dokončení búnd pre kapitána Paula Watsona ako aj ostatných kapitánov lodí Sea Shepherd.

 

                               

www.pralesdetem.cz

Projekt Green Life vznikol v roku 2009, rovnako ako česká nezisková organizácia spolok Prales dětem. Ich cieľom je ochrana dažďových pralesov a kriticky ohrozených druhov zvierat v ekosystéme Lauser na Sumatre v Indonézii. Neoddeliteľnou súčasťou projektu je spolupráca s miestnou komunitou a vzdelávanie detí o ochrane prírody. Cieľom projektu Green Life je záchrana pralesnej oblasti o rozlohe 300 ha so zameraním na ochranu tygra sumatránskeho a orangutany. V súčastnej dobe má rezervácia Green Life 92,5 ha. Myšlienka Green Life vedie každého človeka k podpore záchrany 1 ára (10x10m) pralesa=35€. Potrebujeme 26 150 záchrancov ára pralesa a česko-indonéska rezervácia bude existovať a bude príkladom ochrany pralesov pre ďalších ľudí na celom svete. Poďte s nami spolupracovať a podieľať sa na záchrane dažďového pralesa!

 

www.konopa.cz  

 

Občianske združenie konopa je neštátna nezisková ekologická organizácia, ktorá od svojho založenia v roku 1999 aktívne prispieva k šíreniu informácií o konope ako úžitkovej rastline. O. s. Konopa sa plne stavia za požiadavku prechodu k udržateľnému životu ako podmienke ďalšieho prežitia človeka na Zemi. Konope pre nás predstavuje ideálny, modelový nástroj pre uskutočnenie tohto prechodu. Jej vlastnosti umožňujú nahradiť existujúci neekologický, deštruktívny spôsob výroby a spotreby spôsobom založeným na bezodpadovom, netoxickom, klimaticky neutrálnom a spravodlivejšom hospodárstve. Vysoká kvalita prírodných výrobkov zaručuje dlhšiu trvanlivosť a tým aj prirodzené obmedzenie narastajúceho objemu spotreby. Veríme, že konope je rastlinnou alternatívou, ktorá nám spolu s ďalšími alternatívami ukazuje, kadiaľ sa vydať pri prekonávaní našich závislostí a napĺňaní princípov udržateľnosti. Cieľom o.s. Konopa je obnova harmónie medzi človekom a prírodou, teda prechod spoločnosti k trvalo udržateľnému spôsobu života. 

 

www.medicann.sk  

Občianske združenie MediCann Slovakia je nezisková neštátna organizácia, ktorá od svojho založenia v roku 2015 aktívne prispieva k šíreniu informácií o konope ako liečivej rastline. Fungovanie združenia v súčasnosti zabezpečujú 4 aktívni členovia a niekoľko externých spolupracovníkov. Popri tom pomáhajú približne 200 chorým ľuďom na Slovensku, ktorí hľadajú informácie o konopnej liečbe ako aj jej dostupnosti.

Ich hlavným záujmom deklarovaným aj v stanovách OZ schválených Ministerstvom vnútra SR je zlepšenie informovanosti ohľadne možností medicínskeho využívania konope a jej produktov, zlepšiť prístup pacientom k dostupným ale zároveň ťažko zohnateľným liekom na báze konope (Sativex) ako aj informovať ich o možnostiach liečby pomocou CBD ktoré je v Slovenskej republike stále na zozname kontrolovaných látok ako jedinej krajiny EÚ napriek tomu že CBD je NE-psychoaktívny kanabinoid s veľkým medicínskym potenciálom. Verejne podporujú aktivity poslancov a iných združení ktorí sa akokoľvek snažia o zmenu legislatívy v prospech občanov SR.

V súčasnosti sa aktívne zapájajú do kampane za zmenu drogovej politiky na Slovensku v spolupráci s ďalšími občianskymi združeniami pod názvom „Kampaň za triezvu drogovú politiku“. Formulár na podpísovú petíciu tejto kampane nájdete tu. Taktiež sú členovia viacerých medzinárodných asociácií pre Medicínske využívanie konope : Parents For Pot, ENCOD, IMCPC, etc)

Užitočné informácie
Sledujte nás

 

Facebook   Instagram   

                           

Copyright 2014 - 2019 © happyhempy.com